Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 19 Tuần hoàn máu (Tiếp theo)

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 sách giáo khoa cơ bản bài 19 câu 1,2,3 Tuần hoàn máu


Câu 1: Tại sao tim bị tách ra khỏi cơ thể vẫn có khản năng co giãn nhịp nhàng?
Trả lời: tim bị tách ra khỏi cơ thể vãn có khả năng co giãn nhịp nhàng là do hệ thống dẫn truyền tim. Hệ thống dẫn truyền tim là tập hợp sợi đặc biệt có trong thành tim: bao gồm, nút xuoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng puockin
Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. cứ sau một khoảng thời gian nhất định nút xuoang nhĩ lại phát xung điện. xung điệnlan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó his rồi theo mạng puockin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.
Cứ như vậy, tim tách ra khỏi cơ thể vẫn có giãn nhioj nhàng trong dung dịch sinh lí một thời gian nhất định.
Câu 2: Vẽ và chú thích hệ thống truyền tim
Câu 3: Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch?
Tim co bóp đẩy máu và động mạch, đồng thời cũng tạo nên một áp lực tác dụng lên thành mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch. Áp lực máu tác động lên thành mạch gọi là huyết áp.
Trong suốt chiều dài của hệ mạch ( động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch) có sự biến động về huyết áp: giảm dần, do ma sat của máu với thành mạch và ma sát với các phân tử máu với nhau khi chảy trong mạch.
Câu 4: Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch.
Tốc độ máu giảm giần từ động mạch chủ đến tiểu mạch chủ rồi đến tiểu động mạch. Tốc độ máu thấp nhất ở mao mạch và tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ.
Trong động mạch, tổng tiết diện tăng dần từ động mạch chủ tới tiểu động mạch. Tổng tiết diện lớn nhất ở mao mạch. Trong tĩnh mạch, tổng tiết diện giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ.
Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của mạch. Trong hệ thống động mạch tổng tiết diện tăng dần nên tốc độ máu giảm dần. Mao mạch có tiết diện lớn nhất nên máu chảy chậm nhất. Trong tính mạch, tổng tiết diện giảm dần nên tốc độ máu tăng dần

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.