CHƯƠNG IV – BÀI 3: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CÓ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT

I- Từ trường của dòng điện

1/ Khái niệm

- Do các hạt mang điện chuyển động sẽ sinh ra từ trường, vì vậy, dòng điện sẽ gây ra từ trường trong vùng không gian bao quanh nó.
– Từ trường phụ thuộc vào dạng của đoạn mạch mang dòng điện, cường độ dòng điện và môi trường xung quanh dòng điện.

2/ Tính chất của cảm ứng từ

II- Từ trường của dòng điện thẳng

1/ Xác định đường sức từ

a. Hình dạng

Đường sức từ là các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện, tâm của các đường sức từ là giao điểm của mặt phẳng và dây dẫn.


b. Chiều

Được xác định theo quy tắc “nắm tay phải”):
“Giơ ngón cái của bàn tay phải hướng theo chiều dòng điện, khum bốn ngón kia xung quanh dây dẫn thì chiều từ cổ tay đến các ngón là chiều của đường sức từ.”

2/ Xác định

Xét tại điểm bất kỳ rất gần dây dẫn so với khoảng cách từ điểm đó đến hai đầu dây, thì có:
– Điểm đặt: tại điểm đang xét.
– Phương: tiếp tuyến đường sức từ tại điểm đó.
– Chiều: cùng chiều với đường sức từ (đã được xác định bằng quy tắc “nắm tay phải”.

III- Từ trường của dòng điện tròn

1/ Xác định đường sức từ a. Hình dạng

Đường sức từ là các đường cong xuyên qua lòng khung dây, càng gần tâm vòng dây gần là đường thẳng. Tại tâm vòng dây, đường sức từ là đường thẳng.

b. Chiều

Được xác định theo quy tắc “nắm tay phải (2)”:
“Khum bàn tay phải theo vòng dây của khung sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện trong khung; ngón cái choãi ra chỉ chiều các đường sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện.”

2/ Xác định

Chỉ xét tại tâm khung dây, thì có:
– Điểm đặt: tại tâm khung dây.
– Phương: vuông góc với mặt phẳng khung dây.
– Chiều: cùng chiều với đượng sức từ (đã được xác định bằng quy tắc “nắm tay phải (2)” qua tâm khung dây.

IV- Từ trường của dòng điện trong ống dây

1/ Xác định đường sức từ a. Hình dạng

Đường sức từ là các đường cong xuyên qua lòng ống. Bên trong ống dây các đường sức từ song song với trục ống dây và cách đều nhau. Bên ngòai ống, dạng và sự phân bố các đường sức từ giống như ở một nam châm thẳng.

b. Chiều

Được xác định theo quy tắc “nắm tay phải (2)”:
– Khum bàn tay phải theo các vòng của ống dây sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện chạy trong ống dây; ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều các đường sức từ (song song với trục của ống dây).

2/ Xác định

Chỉ xét trong lòng ống dây, thì có:
– Điểm đặt: tại điểm đang xét trong lòng ống dây.
– Phương: song song với trục ống dây.
– Chiều: cùng chiều với đượng sức từ (đã được xác định bằng quy tắc “nắm tay phải (2)”) song song với trục ống dây.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.