CHƯƠNG II – BÀI 3: LỰC HẤP DẪN – ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

I- Lực hấp dẫn

1/ Định nghĩa

Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn.

– Ví dụ: Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng giữ cho Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất; Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

2/ Đặc điểm

Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật.

II- Định luật vạn vật hấp dẫn

1/ Phát biểu định luật

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2/ Công thức


– Trong đó:

  • G = 6,67.10-11(N.m2/kg2) gọi là hằng số hấp dẫn.
  • m1, m2 là khối lượng của các vật. (kg)
  • r là khoảng cách giữa các vật. (m)

III- Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

1/ Công thức lực hấp dẫn giữa Trái Đất (M) và vật (m)


– Trong đó:

  • M là khối lượng của Trái Đất (kg).
  • m là khối lượng của các vật. (kg)
  • R là bán kính Trái Đất (m)
  • h là độ cao của vật (m)
2/ Công thức gia tốc rơi tự do


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.