CHƯƠNG IV – BÀI 3: ĐỘNG NĂNG

I- Năng lượng

1/ Định nghĩa năng lượng

- Năng lượng của một vật là một đại lượng vật lý, vô hướng, đặc trưng cho khả năng thực hiện công của một vật.
- Năng lượng có nhiều dạng khác nhau: động năng, thế năng, cơ năng, nhiệt năng, quang năng, điện năng, năng lượng của hạt nhân nguyên tử,….

2/ Định luật bảo toàn năng lượng

- Trong một hệ kín có sự chuyển hóa của năng lượng từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác, nhưng năng lượng tổng cộng luôn được bảo toàn.

3/ Quá trình biến đổi năng lượng

– Mọi vật đều mang năng lượng dưới các dạng khác nhau. Khi tương tác chúng có thể trao đổi năng lượng cho nhau.

    - Quá trình trao đổi năng lượng diễn ra dưới 3 dạng:
  • Thực hiện công.
  • Truyền nhiệt.
  • Phát ra các tia điện.

II- Động năng

1/ Định nghĩa

Động năng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật có được do nó đang chuyển động. Ký hiệu Wđ.

2/ Công thức tính động năng


3/ Đặc điểm

- Động năng của một vật là đại lương vô hướng và luôn luôn dương.
- Động năng phụ thuộc vào vận tốc của vật nên nó có tính tương đối.

III- Định lý động năng

1/ Phát biểu định lý

Độ biến thiên động năng của vật bằng công của ngoại lực tác dụng vào vật.

2/ Hệ quả

- Khi A > 0 thì động năng của vật tăng (vật thu thêm công hay vật sinh công dương).
- Khi A

IV- Công thức liên hệ giữa động lượng và động năng

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.