CHƯƠNG V – BÀI 1: TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I- Khái niệm từ thông

1/ Định nghĩa


Xét 1 vòng dây kín, phẳng đặt trong từ trường đều. Vòng dây này giới hạn một phần mặt phẳng có diện tích S. Từ thông qua diện tích S được là đại lượng được xác định bằng biểu thức:


2/ Tính chất 3/ Ý nghĩa từ thông

Trị tuyệt đối của từ thông qua diện tích S đặt vuông góc với các đường sức từ bằng với số đường sức qua diện tích đó. Như vậy, số đường sức từ qua một diện tích giới hạn càng nhiều thì từ thông càng lớn và ngược lại.

4/ Đơn vị từ thông

– Từ công thức Φ = B.S, nếu lấy B = 1T, S = 1m2 thì = 1.T.1m2 = 1Wb.

II- Hiện tượng cảm ứng điện từ

1/ Thí nghiệm

– Khi nam châm ra xa ống dây, số đường sức từ qua ống dây giảm đi.

– Khi nam châm lại gần ống dây, số đường sức từ qua ống dây tăng lên.

Trong mọi trường hợp thay đổi từ thông qua mạch kín đều xuất hiện dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.


– Ta có thể làm thay đổi từ thông qua diện tích S bằng cách:

  • Thay đổi B: cho nam châm dịch chuyển tương đối với khung dây.
  • Thay đổi S: làm biến dạng khung dây.
  • Thay đổi α: cho khung dây quay.
2/ Hiện tượng cảm ứng điện từ

Khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng từ đó sinh ra dòng điện cảm ứng.

3/ Dòng điện cảm ứng

Dòng điện cảm ứng là dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch điện kín.


– Chiều của dòng điện cảm ứng:
  • Liên quan đến chiều biến thiên từ thông.
  • Từ trường của dòng điện cảm ứng chống lại sự tăng hoặc giảm từ thông.
4/ Định luật cảm ứng điện từ về chiều dòng điện cảm ứng – Định luật Lenx

Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ thông mà nó sinh ra qua mạch kín chống lại nguyện nhân sinh ra nó.

III- Suất điện động cảm ứng

Sự xuất hiện dòng điện cảm ứng trong mạch kín khi có sự biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn chứng tỏ có sự tồn tại một nguồn điện trong mạch kín ấy. Suất điện động của nguồn này gọi là suất điện động cảm ứng.

1/ Định nghĩa

Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch.

2/ Định luật Faraday về cảm ứng điện từ

Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỷ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín ấy.

3/ Biểu thức suất điện động cảm ứng a. Suất điện động cảm ứng trong một vòng dây b. Suất điện động cảm ứng trong một cuộn dây gồm n vòng dây

———————————————-

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.