CHƯƠNG VI – BÀI 1: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I- Sự khúc xạ ánh sáng

1/ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng a. Thí nghiệm

b. Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng khi ánh sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì tia sáng bị gãy khúc (đổi hướng đột ngột) ở mặt phân cách của hai môi trường.

c. Định luật khúc xạ ánh sáng

– Tia khúc xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và ở bên kia pháp tuyến so với pháp tuyến.
– Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) với sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn là một hằng số.

II- Chiết suất của môi trường

1/ Chiết suất tỉ đối

Tỉ số không đổi trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21của môi trường (2), (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới):

 • Nếu n21 > 1 n2 > n1 sini > sinr i > r: Khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất nhỏ sang môi trường có chiết suất lớn hơn sẽ cho tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến hơn so với tia tới. Ta nói môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
 • Nếu n21 < 1 n2 < n1 sini < sinr i < r: Khi tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn sẽ cho tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn so với tia tới. Ta nói môi trường (2) kém chiết quang hơn môi trường (1).
 • Nếu n21 = 1 n2 = n1 sini = sinr i = r: Khi tia sáng truyền qua hai môi trường có chiết suất bằng nhau hoặc truyền vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường có chiết suất khác nhau thì tia sáng sẽ truyền thẳng.
2/ Chiết suất tuyệt đối a. Định nghĩa chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối của môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.

b. Liên hệ giữa chiết suất tuyệt đối và tốc độ ánh sáng

Chiết suất tuyệt đối của các môi trường trong suốt tỉ lệ nghịch với vận tốc truyền ánh sáng trong các môi trường đó.


c. Ý nghĩa của chiết suất tuyệt đối
 • Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt cho biết tốc độ truyền ánh sáng trong môi trường đó nhỏ hơn tốc độ truyền ánh sáng trong môi trường chân không bao nhiêu lần.
 • Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1 và chiết suất tuyệt đối của không khí xấp xỉ 1, chiết suất tuyệt đối của các môi trường khác đều lớn hơn 1.
 • Khi nói “Cho biết chiết suất của môi trường là n……” thì đó là chiết suất tuyệt đối của môi trường đó.
 • Chiết suất tuyệt đối phụ thuộc vào:
  – màu sắc ánh sáng.
  – vận tốc truyền sáng trong môi trường đó.

III- Ứng dụng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.