BTCB CÔNG SUẤT – HỆ SỐ CÔNG SUẤT – CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CƠ BẢN

CÔNG SUẤT – HỆ SỐ CÔNG SUẤT – CỘNG HƯỞNG ĐIỆN

Thực hiện: “Bí ẩn”

Bài 1: Một đoạn mạch xoay chiều có f = 50Hz gồm R = 100Ω, nối tiếp với ống dây có độ tự cảm L (điện trở thuần không đáng kể). Bỏ qua điện trở của dây nối. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 120(V).
a/ Tính L? Biết độ lệch pha giữa điên áp đoạn mạch và dòng điện là 600.
b/ Tính công suất tiêu thụ của mạch?

ĐS: a/ L = (H) b/ 36W


Bài 2: Cho mạch điện gồm một điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Điện áp hai đầu đoạn mạch là u = 100cos(100πt)(V). Biết điện áp hai đầu cuộn dây là 60V, công suất tiêu thụ trên mạch là 160W. Tính:
a/ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch
b/ R và L

ĐS: a/ 2A; b/ R = 40Ω ; L = 0,3/π (H)


Bài 3: Mạch điện gồm hai phần tử R và L mắc nối tiếp. Cho L = 0,3/π (H). Điện áp hai đầu mạch U = 100(V); f = 50Hz. Công suất tiêu thụ là P = 100W.
a/ Tìm R và hệ số công suất của mạch.
b/ Phải mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ C bao nhiêu để cường độ hiệu dụng trong mạch lớn nhất?

ĐS: a/ 10Ω; 90Ω; 0,32; 0,95 b/ 10-3/3π F


Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ:

R = 50Ω, L = (mH). Biểu thức điên áp ở hai đầu đoạn mạch có dạng: u = 200cos(100πt)(V)
a/ Tìm hệ số công suất của mạch?
b/ Để hệ số công suất của mạch là cực đại, người ta mắc nối tiếp vào trong mạch một tụ điện có điện dung C là bao nhiêu?

ĐS: a/ 0,38 b/ 10-3/12π F

Bài 5: Cho đoạn mạch như hình vẽ:

R = 100Ω, L = 0,318(H), điện áp hai đầu mạch có dạng: u = 200cos(100πt)(V). Điện trở thuần của cuộn dây và của ampe kế không đáng kể.
a/ Xác định số chỉ của ampe kế và viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch?
b/ Phải mắc nối tiếp với cuộn dây ở đoạn mạch trên một tụ điện có điện dung là bao nhiêu để số chỉ của ampe kế là lớn nhất?

ĐS: a/ 1A; i = cos(100πt – )(A) b/ 10-4/π F


Bài 6: Cho mạch điện như hình vẽ :

với uAB = 200sin(100πt)(V). C = (F); L = (H). R biến đổi được từ 0 đến 200Ω.
Tìm công thức tính R để công suất tiêu thụ của mạch cực đại. Tính công suất cực đại PM đó?

ĐS: R = ; PM = 250/3 (W)


Bài 7: Đặt điên áp 400V – 60Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm một biến trở R nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = . Điều chỉnh biến trở để công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất. Tìm giá trị đó của biến trở và công suất cực đại này?

ĐS: R = 200Ω; Pmax = 400W


Bài 8: Một cuộn dây có điện trở thuần r = 15, độ tự cảm L = H và một điện trở thuần được mắc như hình vẽ:

Biết uAB = 80sin(100πt)(V). Ở một vị trí của con chạy biến trở, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 2A.
a/ Tính điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây
b/ Tính điện trở R của phần biến trở có dòng điện đi qua
c/ Công suất nhiệt toả ra trên biến trở có thể đạt giá trị cực đại là bao nhiêu khi ta dịch chuyển con chạy biến trở.

ĐS: a/ 50V b/ 5Ω c/ 40WChú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.