CHƯƠNG I – BÀI 4: CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN

I- Công của lực điện

1/ Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều 2/ Công của lực điện trong điện trường đều

Công của lực điện trường làm di chuyển điện tích từ điểm này đến điểm kia trong điện trường đều tỉ lệ với điện tích di chuyển trong điện trường, không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.


3/ Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kỳ

Công của lực điện làm di chuyển một điện tích q từ điểm nọ đến điểm kia trong điện trường bất kỳ cũng không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.


II- Thế năng của một điện tích trong điện trường

1/ Khái niệm thế năng của một điện tích trong điện trường

Công của trọng lực và công của lực điện cùng có một đặc tính là không phụ thuộc vào dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

2/ Sự phụ thuộc của thế năng V vào điện tích q

Điện thế của điện trường tại một điểm là đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường về mặt dự trữ năng lượng và được đo bằng thương số giữa công làm di chuyển điện tích dương từ điểm đó ra xa vô cực và độ lớn điện tích di chuyển.

III- Hiệu điện thế

1/ Chứng minh công thức hiệu điện thế 2/ Định nghĩa hiệu điện thế

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực điện trường giữa hai điểm đó và được đo bằng thương số giữa công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích dương từ điểm nọ đến điểm kia trong điện trường và độ lớn của điện tích di chuyển.

3/ Đơn vị hiệu điện thế 4/ Đo hiệu điện thế

- Để đo hiệu điện thế người ta dùng tĩnh điện kế.

  • 1. Kim của tĩnh điện kế.
  • 2. Trục quay của kim.
  • 3. Thanh kim loại, gọi là cần của tĩnh điện kế.
  • 4. Vỏ tĩnh điện kế bằng kim loại.

- Khi cần đo hiệu điện thế giữa hai vật, ta nối một vật với cần của tĩnh điện kế, vật kia nối với vỏ. Độ lệch của kim cho biết hiệu điện thế giữa hai vật đó.


- Khi cần đo điện thế tại một điểm của vật ta nối điểm đó với cần của tĩnh điện kế, còn vỏ của tĩnh điện kế thì nối đất. Độ lệch của kim cho biết hiệu điện thế giữa vật đó với đất (tức là điện thế tại điểm đó).


- Chú ý: Thí nghiệm chứng tỏ rằng nếu vật là vật dẫn điện thì mọi điểm của nó có cùng một điện thế gọi là điện thế của vật dẫn.

IV- Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

1/ Công thức liên hệ 2/ Đơn vị cường độ điện trường

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.