CHƯƠNG III – BÀI 2: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MOMENT LỰC

I- Moment lực

1/ Trục quay

QUAN SÁT CÁC HÌNH ẢNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÂU LÀ TRỤC QUAY

2/ Cánh tay đòn của lực (LeverArm of force)

Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ trục quay cho tới giá của lực (giá của lực là đường thẳng đi ngang qua lực)

3/ Định nghĩa moment lực (moment of force)

Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với tay đòn của nó.

II- Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định – Quy tắc moment lực

Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng moment lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.


III- Ứng dụng của moment lực

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.