Bài C2, C4, C5 trang 45 SGK Vật lý 6

C2. Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào ?

C2. Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào ?

Trả lời:

-     Giảm độ cao đầu của mặt phẳng nghiêng.

-     Tăng độ dài của mặt phảng nghiêng.

-      Giảm độ cao đầu mặt phẳng nghiêng đổng thời tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

C4. Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

Trả lời:

Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít, thì lực nâng người khi đi càng nhỏ (tức là càng đỡ mệt hơn).

C5. Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây ?

a)   F = 2000N ; c) F < 500N

b)   F > 500N ; d) F = 500N Hãy giải thích câu trả lời của em.

Trả lời:

 

c) F < 500 N, vì khi dùng tấm ván dài hơn thì độ nghiêng của tấm ván sẽ giảm.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.