Bài C1 trang 76 sgk vật lí 7

Hãy cho biết trong mạch điện này...

C1. Hãy cho biết trong mạch điện này, ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác.

Hướng dẫn giải:

Ampe kế, công tắc trong mạch điện hình 27.1a, b được mắc nối tiếp với các bộ phận khác.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.