Bài 8 trang 85 sgk vật lí 7

Đơn vị của hiệu điện thế là gì ?

C8. Đơn vị của hiệu điện thế là gì ? Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào?

Hướng dẫn giải:

Đơn vị của hiệu điện thế là vôn (V)

Dụng cụ để đo hiệu điện thế là vôn kế.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.