Bài C8 trang 74 sgk vật lí 7

Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?

C8. Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?

Hướng dẫn giải:

Cực dương của vôn kế phải nối với cực dương của nguồn điện, cực âm của vôn kế phải nối với cực âm của nguồn điện và phải nối kín thì số chỉ của vôn kế khác không.

Vôn kế trong sơ đồ C có chỉ số khác không.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.