Bài 7 trang 85 sgk vật lí 7

Hãy cho biết tên đơn vị ...

C7. Hãy cho biết tên đơn vị của cường độ dòng điện và tên dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện.

Hướng dẫn giải:

- Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe (A).

- Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.