Bài 4 trang 85 sgk vật lí 7

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:

- Dòng điện là dòng …. Có hướng.

- Dòng điện trong kim loại là dòng…. Có hướng

Hướng dẫn giải:

- Dòng điện là dòng  các điện tích  dịch chuyển có hướng.

- Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.