Bài tập C3 - Trang 16 SGK Vật lí 8

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4

C3. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4 

                 

Hướng dẫn.

a)  : tại điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ lực F1 = 20N.

b)  : điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30N.

c)  : điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang, chiều              hướng lên, cường độ F3 = 30N

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.