Bài C3 - Trang 18 - SGK Vật lí 8

Đặt thêm một quả nặng A'' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A'' sẽ chuyển động nhanh dần ?

C3. Đặt thêm một quả nặng A'' lên quả cân A (H.5.3b). Tại sao quả cân A cùng với A'' sẽ chuyển động nhanh dần ?

 Trả lời.

Đặt thêm vật nặng A’ lên A, lúc này PA + PA’ lớn hơn T nên AA’ chuyển động nhanh dần đi xuống, B chuyển động đi lên.

Trả lời Mai Le , 20:17 ngày 18/11/2016 Xem thêm