Bài C6 - Trang 19 - SGK Vật lí 8

Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4)Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

C6. Búp bê đang đứng yên trên xe. Bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước (H.5.4)Hỏi búp bê sẽ ngã về phía nào ? Tại sao ?

Hướng dẫn .

Búp bê ngã về phía sau. Khi đẩy xe, chân búp bê chuyển động cùng xe, nhưng do quán tính nên than và đầu búp bê chưa kịp chuyển động, vì vậy, búp bê ngã ra phía sau.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.