Bài C4 - Trang 18 - SGK Vật lí 8

Khi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A'' bị giữ lại ( H.5.3c,d).

C4. Khi quả cân A chuyển động quanh lỗ K thì vật nặng A'' bị giữ lại ( H.5.3c,d).

Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào ?

Hướng dẫn.

Quả cân A chuyển động qua lỗ K thì bị giữ lại. Khi đó tác dụng lên A chỉ còn hai lực, PA và T lại cân bằng nhau nhưng A vẫn tiếp tục chuyển động. TN cho biết kết quả chuyển động của A là thằng đều. 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.