Bài C2 trang43 sgk vật lí 7

Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

C2. Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

a) Tiếng hét rất to sát tai.

b) Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô…

c) Nhà ở cạnh chợ.

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ.

Hướng dẫn giải:

Trường hợp có ô nhiễm tiếng ồn là:

b) Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô…

c) Nhà ở cạnh chợ.

d) Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.