Bài tập C2 - Trang 16 SGK Vật lí 8

Biểu diễn các lực sau đây :

C2. Biểu diễn các lực sau đây : 

- Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).

- Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ lệ xích là 1cm ứng với 5000N).

Hướng dẫn.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.