Bài C3 trang 16 sgk vật lí 7

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA'' có vuông góc với MN không

C3. Hãy tìm cách kiểm tra xem AA'' có vuông góc với MN không ; A và A'' có cách đều MN không.

Hướng dẫn giải:

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.