Bài C4 - Trang 9 - SGK Vật lí 8

Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

C4. Tìm đơn vị vận tốc thích hợp trong các chỗ trống bảng 2.2

Đơn vị độ dài

m

m

km

km

cm

Đơn vị thời gian

s

phút

h

s

s

Đơn vị vận tốc

m/s

 Hướng dẫn.

Các đơn vị vận tốc lần lượt là : m/phút ; km/h ; km/s ; cm/s

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.