Bài C8 trang 52 sgk Vật lí 9

Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

C8:

Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

Trả lời:

- Công thức tính điện năng sử dụng là A = Pt, trong đó P là công suất sử dụng, còn t là thời gian sử dụng công suất ấy.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.