Bài C8 trang 148 sgk vật lý 9

Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng

C8. Tương truyền rằng Ác-si-mét đã dùng gương để đốt cháy các chiếc thuyền của người La Mã đến xâm phạm thành Xi-ra-quy-xơ, quê hương của ông. Ác-si-mét đã sử dụng tác dụng gì của ánh sáng Mặt Trời ?

Bài giải:

Ác-si-mét đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng Mặt Trời.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.