Bài 4 trang 216 sgk vật lý 11

Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.

Bài 4. Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.

Hướng dẫn giải:

 Tiêu cự của vật kính càng lớn thì ảnh của vật quan sát càng lớn.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.