Bài 1 trang 223 sgk vật lý 11

Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Bài 1. Viết công thức thấu kính và nói rõ quy ước về dấu của các đại lượng có trong công thức này.

Hướng dẫn giải:

Xem công thức (35.1) và phần trả lời của C1.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.