Bài 8 trang 212 sgk vật lý 11

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?

Bài 8. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:

 Thật;

 Ảo;

 Cùng chiều với vật;

 Ngược chiều với vật;

 Lớn hơn vật.

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?

A.  + .

B.  + .

C.  +  + .

D.  +  + .

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Trả lời Son Dong , 09:27 ngày 18/11/2016 Xem thêm