Bài 2 trang 212 sgk vật lý 11

Nêu đặc điển tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Bài 2. Nêu đặc điểm tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Hướng dẫn giải:

  Vật kính có tiêu cự rất nhỏ (mm).

  Thị lính L2 là một kính lúp có tiêu cự khoảng vài cm.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.