Bài 5 trang 208 sgk vật lý 11

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

Bài 5. Tiếp tục bài 4.

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

A. Dời vật.

B. Dời thấu kính.

C. Dời mắt.

D. Không cách nào.

Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Dời mắt vì khi ngắm chừng ở vô cực thay đổi vị trí của mắt, ảnh vẫn hiện ở vô cực.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.