Bài 7 - Trang 180 - SGK Vật lí 10

Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí .

7. Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy

pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí .

Hướng dẫn giải.

Theo nguyên lí I :

             ∆U = Q + A = 100 - 70 = 30 J.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.