Bài 3 trang 88 sgk vật lí 10

Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang

3. Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang, các công thức tính thời gian chuyển động thành phần.

Hướng dẫn:

Khi vật M chuyển động thì các hình chiếu Mx và Mcủa nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo

2016-10-23_212033

Thời gian chuyển động tổng hợp bằng thời gian chuyển động thành phần theo trục Oy. Suy ra thời gian chuyển động ném ngang của vật bằng thời gian rơi rự do từ cùng một độ cao.

2016-10-23_212104

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.