Bài 1 trang 82 sgk vật lí 10

Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?

1. Phát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?

Hướng dẫn:

Lực hướng tâm là lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.