Bài 5 trang 74 sgk vật lí 10

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm

5. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30cm, khi bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bắng10 N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu

A. 18cm

B. 40cm

C. 48cm

D. 22cm

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức :F  = k|∆l|

Khi lực đàn hồi là 5N:

Fdh = k|∆l1| = |l1 – l0| = k|24 – 30|

Khi lực đàn hồi bằng 10N:

Fdh = k|∆l2| = |l2 – l0| = k|l2 – 30|

Lấy  =   = 2

=> l2 – 30 = -12 (do lò xo bị nén)

=> l2 = 30 -12 = 18cm

Chọn A

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.