Bài 6 trang 74 sgk vật lí 10

Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo,

6. Treo một vật có trọng lượng 2N vào một cái lò xo, lò xo dãn ra 10mm. treo một vật khác có trọng lượng chưa biết vào lò xo, nó dãn ra 80mm.

a) Tính độ cứng của lò xo

b) Tính trọng lượng chưa biết

Hướng dẫn:

a) Áp dụng công thức

    Fdh = k|∆l|

Khi treo P1  => Fdh1 = P1 = k|∆l1|   (1)

=> k =   =  = 200N/m

b)  Khi treo P2 => Fdh2 = P2 =  k|∆l2|      (2)

   =>  = > P= P

=> P= 2 X  = 16N

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.