Bài 2 trang 216 sgk vật lí 12

Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

2. Mặt Trời có vai trò gì trong hệ Mặt Trời?

Hướng dẫn:

- Lực hâp dẫn của Mặt Trời đóng vai trò quyết định đến sự hình thành, phát triển và chuyển động của hệ

- Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả hệ.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.