Bài 10 trang 158 sgk vật lí 12

10.

Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.

A. 0,1 μm.                                                 B. 0,2 μm.

C. 0,3 μm.                                                 D. 0,4 μm. 

Hướng dẫn.

D.

Xem bảng 30.1 (SGK trang 155) giới hạn quang điện của đồng là λ= 0,3 μm, với ánh sáng có bước sóng λ = 0,4 μm > λ nên không xảy ra hiện tượng quang điện.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.