Các bạn nhận xét sao về con người Vua Gia Long _ Nguyễn Ánh?

Sao khi lên ngôi, Nguyễn Ánh liền đào mộ 3 anh em Tây Sơn ông nói vì trước kia họ đã làm tượng tự với 9 vị tổ nhà Nguyễn. Các bạn nghĩ sao? Còn về việc làm của 3 ae Tây Sơn có đúng ko?

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Các bạn nhận xét sao về con người Vua Gia Long _ Nguyễn Ánh?