Các bạn nhận xét sao về con người Vua Gia Long _ Nguyễn Ánh?

Sao khi lên ngôi, Nguyễn Ánh liền đào mộ 3 anh em Tây Sơn ông nói vì trước kia họ đã làm tượng tự với 9 vị tổ nhà Nguyễn. Các bạn nghĩ sao? Còn về việc làm của 3 ae Tây Sơn có đúng ko?

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.