Tìm hiểu vùng CN truyền thống ở vùng đông bắc Hoa KY và vùng Cn vành đai mặt trời

Mọi người cho mình hỏi:

1:Tại sao có sự dịch chuyển vốn và lao động ở Hoa Kỳ?
2: Vi trí của vùng Cn Vành đai mặt trời có những thuận lợi gì?

Xin mọi người giúp đỡ!!! 

Trả lời Đặng Văn Minh , 20:41 ngày 26/01/2015 Xem thêm