Soạn bài bố cục văn bản lớp 8

     

Soạn bài bố cục của văn bản

I. Bố cục của văn bản

Văn bản Người thầy đạo cao đức trọng

1. Văn bản có thể chia thành ba phần:

- Phần 1: Từ đầu đến danh lợi

- Phần 2: Học trò đến vào thăm

- Phần 3: Khi ông mất đến Thăng Long

2. Nhiệm vụ từng phần:

- Phần 1: Giới thiệu thầy Chu Văn An: giỏi, tính tình cứng cọi, không màng danh lợi

- Phần 2: Có hai đoạn trình bày các ý của chủ đề

- Phần 3: Tổng kết đoạn trình bày các ý của chủ đề.

3. Mối quan hệ giữa các phần trong văn bản: Các phần đều có chức năng nhiệm vụ riêng nhưng phù hợp với nhau, các ý liên kết nhau.

4. Từ việc phân tích trên, cho biết một cách khái quát.

- Bố cục của văn bản gồm mấy phần?

- Nhiệm vụ của từng phần là gì?

- Các phần của văn bản quan hệ với nhau như thế nào?

(Phần "Ghi nhớ" - SGK, trang 25, ý 1,2).

II. Cách bố trí, sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản.

1. Cách sắp xếp nội dung phần thân bài trong Tôi đi học

- Sắp xếp theo sự hồi tưởng những kỉ niệm về buổi đến trường đầu tiên của tác giả.

- Các cảm xúc được sắp xếp theo thứ tự thời gian: những cảm xúc trên đường đến trường, khi bước vào lớp học.

- Sắp xếp theo sự kiện liên tưởng đối lập những cảm xúc về cùng một đối tượng trước đây và trong buổi đến trường đầu tiên trong đời.

Sắp xếp theo thứ tự thời gian.

2. Những diễn biến của tâm trạng cậu bé Hồng trong phần thân bài ở văn bản Trong lòng mẹ.

- Niềm thương mẹ và thái độ căm ghét cực độ những hủ tục đày đọa khi nghe bà cô cố tình bịa chuyện nói xấu mẹ em.

- Niềm vui sướng cực độ của bé Hồng khi được ở trong lòng mẹ.

3. Khi tả người, vật, con vật, phong cảnh... sẽ lần lượt miêu tả theo trình tự:

- Không gian (tả phong cảnh)

- Chình thể - bộ phận hoặc tình cảm, cảm xúc (tả người, vật).

4. Thân bài gồm hai ý kiến đánh giá về Chu Văn An:

- Chu Văn An là người tài cao

- Chu Văn An là người đạo đức, được học trò kính trọng.

5. Từ các bài tập trên, cho biết cách sắp xếp nội dung phần thân bài của văn bản (nghi nhớ, ý 3, SGK, trang 25).

III. Luyện tập

Bài 1: Phân tích cách trình bày các ý trong các đoạn trích

a. Chủ đề: đoạn 1

-- Trình bày theo thứ tự không gian: Xa - gần - tận nơi - xa dần.

b. Chủ đề: Câu 1

-- Trình bày them thứ tự không gian: Ba Vì  - xung quanh Ba Vì

c. Chủ đề: đoạn 1

-- Hai luận cứ được sắp xếp theo tầm quan trọng của chúng đối với luận điểm cần chứng minh.

Bài 2: Trình bày về lòng thương mẹ của chú bé Hồng ở văn bản Trong lòng mẹ.

- Thương mẹ phải đi làm ăn xa sau khi bố chết

- Muốn đi thăm mẹ

- Nhận ra sự cay độc, cố ý gieo rắc vào đầu óc bé để ruồng rẫy mẹ của bà cô càng thương mẹ hơn.

- Căm ghét những cổ tục đày đọa mẹ làm mẹ khổ

Bài 3: Cách sắp xếp phần thân bài chứng minh câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" chưa hợp lý:

Cần sửa lại: Đổi vị trí a) và b)

- Giải thích câu tục ngữ trước.

- Chứng minh tính đúng đắn của các câu tục ngữ sau

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.