Số nguyên tố

Số 450 chia hết cho các số nguyên tố nào?(kể cụ thể)

Số 2100 chia hết cho các số nguyên tố nào?(kể cụ thể)


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Số nguyên tố