Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2014 THCS Mỹ Hòa

Câu 1 (1,5 điểm):

Điểm kiểm tra 15 phút môn Toán của một tổ thuộc lớp 7 một trường THCS có kết quả như sau:

Điểm ( x )

4

5

7

10

 

N= 10

Tần số ( n )

2

3

4

1

    a) Dấu hiệu ở đây là gì?

    b) Tìm số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2 (2,0 điểm) :

1. a) Cho tam giác DEF vuông tại E. Viết cạnh lớn nhất của tam giác.

    b) Cho tam giác ABC có AB = 3cm, BC = 4cm, AC= 6cm. Viết góc lớn nhất và góc nhỏ nhất của tam giác.

2. Cho hai  tam giác ABC và MNP lần lượt vuông tại A và M có BC = NP. Thêm một điều kiện để ABC = MNP theo trường hợp cạnh huyền- góc nhọn.

Câu 3 (2,0 điểm):

1. Cho các biểu thức đại số sau: -3x + y; x2y; 2x3; -5; 2x2y; 3x2y; -5+x2

a) Viết các đơn thức từ các biểu thức trên.

b) Viết các đơn thức đồng dạng với 2x2y  từ các biểu thức trên.

2. Cho các đa thức: P(x)  =  - 5x3 + 6x + 2x2 + 7

                                Q(x) =  - 5x3 – 4x + 2x2 – 8 

    Tính  hiệu hai đa thức P(x) và Q(x).

Câu 4 (4,0 điểm) :

       Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường phân giác BD. Từ D vẽ DE vuông góc với BC tại E.

 1.Chứng minh ABD = EBD      

 2. Chứng minh AD < DC  

 3. Tia ED cắt tia BA tại N. Gọi M là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, D, M thẳng hàng.                   

Câu 5  (0,5 điểm) :

      Chứng minh rằng đa thức M(x) = –2014 – x2 không có nghiệm.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2014 - Mỹ Hòa


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.