toán giải giúp tớ

(2x^2 + 8x + 17) +  (3x^3 + 12x + 13) = -x√2 - 4x

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về toán giải giúp tớ