Đặc điểm của bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, bộ móng guốc.

a)Bộ ăn sâu bọ: *bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ
+ gồm những răng nhọn để cắn nát vỏ cứng của sâu bọ
+răng hàm có 3,4 mấu nhọn
b)Bộ gặm nhấm:*bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm
+thiếu răng nanh
+răng cửa sắc
+răng cửa cách răng hàm 1 khoảng trống
c)Bộ ăn thịt: *bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt
+răng cửa ngắn sắc, để róc xương
+răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi
+răng hàm có nhiều mấu dẹp để cắt nghiền mồi

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.

15 bài hay nhất về Đặc điểm của bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, bộ móng guốc.