Đặc điểm của bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, bộ móng guốc.

a)Bộ ăn sâu bọ: *bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ
+ gồm những răng nhọn để cắn nát vỏ cứng của sâu bọ
+răng hàm có 3,4 mấu nhọn
b)Bộ gặm nhấm:*bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm
+thiếu răng nanh
+răng cửa sắc
+răng cửa cách răng hàm 1 khoảng trống
c)Bộ ăn thịt: *bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt
+răng cửa ngắn sắc, để róc xương
+răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi
+răng hàm có nhiều mấu dẹp để cắt nghiền mồi

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.