[Sinh 7] Lớp bò sát : Thằn lằn

1:Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lần thích nghi với đời sống hoàn toàn ở trên cạn so với ếnh đồng .

2:Miêu tả thứ tự các động tác của thân và đuôi khi thằn lằn di chuyển , ứng với thứ tự cử động của chi trước và chi sau ? Xác định vai trò của thân và đuôi .


1/ Thằn lằn bóng có:
- da khô có vảy sừng
- cổ dài giúp phát huy vai trò cửa các giác quan, giúp bắt mồi dễ dàng
- mắt có mi cử động và tuyến lệ giúp mắt khỏi khô
- màng nhĩ nằm trong hốc tai
- đuôi và thân dài, chân ngắn yếu, vuốt sắt
2/- Thân uốn về bên phải, đuôi uốn về bên trái, cả hai tì vào đất phối hợp với chi trước bên phải và chi sau bên trái cố địng vào đất đồng thới chi trước bên trái và chi sau bên phải di động kéo con vật về phía trước
- Vì thằn lằn có chân ngắn và yếu nên thân và đuôi tì vào đất , cử động uốn liên tục phối hợp với chi giúp nó di chuyển

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.