Hãy giải thích vì sao số lượng trứng ếch lại ít hơn số lượng trứng cá?

Số lượng trứng của ếch ít hơn so với số lượng trứng của cá vì trứng của ếch được bảo vệ tốt hơn và khả năng trứng được thụ tinh cũng cao hơn do ếch cái đẻ đến đâu thì ếch đực tưới tinh trùng luôn đến đó

Cá chép đẻ trứng nhiều hơn ếch vì các lý do sau đây:
- Do thụ tinh ngoài nên tỉ lệ trứng gặp tinh trùng ít
- Do thụ tinh ở môi trường nước nên không an toàn do làm mồi cho kẻ thù và điều kịên môi trường nước có thể không phù hợp với sự phát triển của trứng

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.