Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ Bò sát thường gặp ? Nêu đặc điểm chung của bò sát

Câu 1: Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ Bò sát thường gặp ?

- Trả lời :
+ Bộ có vẩy : thằn lằn bóng , rắn giáo : trên cạn .
+ Bộ cá sấu : cá sấu xiêm : vừa dưới nước vừa trên cạn .
+ Bộ rùa : ba ba - nước ngọt .
rùa nước ngọt : vừa nước vừa trên cạn .
rùa biển : nước mặn
rùa núi vàng : trên cạn .

Câu 2: Nêu đặc điểm chung của bò sát

- Trả lời :
+ Là động vật biến nhiệt
+ Thụ tinh trong
+ Trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao dọc, giàu noãn hoàng
+ Có cơ quan giao cấu
+ Tim ba ngăn có vách hụt, hai vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha .
+ Phổi nhiều vách ngăn
+ Chi yếu có vuốt sắc
+ Màng nhĩ nằm trong hốc tai
+ Cổ dài
+ Da khô có vảy sừng
+ Thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn .

Câu 3: + Giống nhau : bạn tự trả lời nhá :
+ Khác nhau :
* Bộ xương thằn lằn:
- Có 8 đốt sống cổ
- Có xương sườn
- Có cột sống dài
- Có xương đuôi

* Bộ xương ếch
- Có 1 đốt sống cổ
- Không có xương sườn
- Cột sống ngắn
- Không có xương đuôi

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.