Nêu đặc điểm chung của lớp chim ? Nêu lợi ích và tác hại của chim?

Đặc điểm chung
Có lông vũ, mỏ sừng
- Chi trước: cánh chim
- Phổi: mạng ống khí + túi khí
- Tim 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, 2 vòng tuần hoàn
- Đv hằng nhiệt
- đẻ trứng

Lợi ích: + cung cấp thực phẩm
+ Ăn sâu bọ có hại và động vật gặm nhấm
+ làm chăn đệm, đồ trang trí .
+phát tán hạt giống cây rừng.
Tác hại :+ Ăn hạt , quả , cá,..
+ Là động vật trung gian truyền bệnh

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.