Giải hộ mình bài tập này cái -- Thank You

Tìm GTNN của biểu thức A :a - Upanh.com

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.