Tính độ dài đường cao của hình thang

Đường chéo của hình thang cân chia nó thành hai tam giác có diện tích là 24 cm2 và 56 cm2, cạnh bên của hình thang là 8 cm. Tính độ dài đường cao của hình thang?

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.